Behandling av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig

Kristianstad Kiropraktik
Nya Boulevarden 10
291 31 Kristianstad

Journalföring

Som vårdgivare behandlar vi på Kristianstad Kiropraktik personuppgifter i syfte att ge god och säker vård. Alla personuppgifter vi sparar är kopplade till journalföring med undantag för din e-postadress. Exempel på personuppgifter som är nödvändiga för patientjournalen är:

  • namn
  • personnummer
  • adress
  • telefonnummer
  • hälsotillstånd

Hur använder vi dina personuppgifter?

Samtliga ovanstående personuppgifter behandlas av rättslig förpliktelse eftersom de är nödvändiga för korrekt journalföring. Behandling av dessa personuppgifter är reglerad genom Patientdatalagen (2008:355). Det innebär bland annat att personuppgifterna skyddas av sekretess. Personuppgifter som förs in i journalen sparas i 10 år i enlighet med lagens minimi-krav på arkivering av patientjournaler.

Utöver dessa nödvändiga personuppgifter kan vi med ditt samtycke även spara din e-postadress. E-postadressen behövs för inloggning om du väljer att använda bokningssystemet på vår hemsida. Om du inte vill lämna ut din e-postadress går det bra att boka tid via telefon istället.

Personuppgifter vi behandlar delas med leverantören av vårt patientjournal- och bokningssystem (personuppgiftsbiträde). I enlighet med Patientdatalagen hanteras personuppgifterna med sekretess. I fall som innefattar försäkringsärenden eller utfärdande av intyg delas uppgifter med den berörda parten endast på din begäran eller med ditt samtycke.

Vanliga personuppgifter (som namn, telefonnummer och eventuellt e-postadress) sparas vid bokning av behandling. Känsliga personuppgifter (rörande hälsa) sparas efter första konsultation och under pågående behandling och hanteras enligt Patientdatalagen.